Megosztás
2014.11.11. |

Az Európai Parlament határozott, környezeti szempontból szigorú állásponttal kezdi meg a háromoldalú tárgyalást a Bizottsággal és a Tanáccsal a készülő új európai GMO-szabályozásról, miután a Parlament Környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottsága ma elfogadta a jogszabálytervezetre vonatkozó parlamenti pozíciót. 

Jávor Benedek, a Párbeszéd Magyarországért EP-képviselője által kezdeményezett és most megszavazott módosító javaslatok érdemben csökkenthetik a mezőgazdasági géntechnológia használatával kapcsolatos kockázatokat, ideértve a határon átnyúló szennyezéseket. Egy új pénzügyi felelősségi rendszer garantálná, hogy a GMO termelők viseljék az esetleges szennyezésekből eredő költségeket.

 

Az Európai Parlament Környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági bizottsága ma szavazott az új európai GMO szabályozási tervezetről és a kapcsolódó módosító indítványokról, többek között a Jávor Benedek által kezdeményezett, szigorítást célzó módosítókról. 

A Parlament határozott, környezeti, természetvédelmi és egészségügyi szempontból szigorú állásponttal tárgyalja tovább a jogszabálytervezetet. A parlamenti ajánlás jelentősen erősítené a tagállamok pozícióját, mivel az engedélyeztetési eljárásban nem engedne meghatározó szerepet a biotechnológiai vállalatoknak. A GMO termesztés tiltásának alapjául szolgáló indokok köre is kibővülne, jogilag megalapozottabbá válna. Magyarország GMO moratóriumának fenntartása szempontjából ez különösen fontos.

A Jávor Benedek által kezdeményezett, a képviselőcsoportok közötti kompromisszumos javaslatként elfogadott módosítás szigorú követelményeket fogalmaz a génmódosított és nem GM növények együtt-termesztésére vonatkozóan, amely nemcsak tagállamon belüli kockázatokat, hanem a határon átterjedő hatásokat is kezeli. Az utóbbira vonatkozóan bizottsági ajánlások fogják segíteni az intézkedések hatékony végrehajtását, hogy a GMO-mentes országok hatékonyan távol tudják tartani a szomszédos tagállamokból átterjedő szennyezéseket.

Ezen túlmenően a bizottság a GMO-k alkalmazásával összefüggően olyan kötelező pénzügyi felelősségi rendszer kialakítását is támogatta, amely a GMO termelő vállalatokra hárítaná a GMO-k kibocsátása vagy forgalomba hozatala nyomán esetleg bekövetkező nemkívánatos szennyezés, károkozás terhét. Ez azért lényeges, mert jelenleg – ahogyan azt számos magyarországi eset is mutatja – az ilyen költségeket a vétlen fél fedezi (vagyis a hatóság, a károsult, hagyományos vagy biogazdálkodást folytató termelők, illetve az adófizetők).

Az Európai Parlament kifejezte a GMO-termesztés korlátozására, tiltására vonatkozó álláspontját, most a Tanácson, illetve a magyar kormányon a sor, nekik kell lépniük a megfelelő megállapodás érdekében.

 

Budapest, 2014. november 11.

 

                                                                                              PM Sajtó