Megosztás
2014.4.26. |

 

EURÓPA SZABADSÁGUNK ZÁLOGA

1848-ban és 1956-ban azért küzdöttünk, hogy Európa részeként egy független, demokratikus államban élhessünk. A rendszerváltás újra elérhető közelségbe hozta Európát. Tíz éve közös elhatározásból csatlakoztunk az Európai Unióhoz. A 2003-as népszavazáson nagy többséggel támogattuk uniós tagságunkat – emellett a mai napig határozottan kiállunk. Ismét ahhoz a nyugati világhoz tartozunk, melyhez ezer éve, ezer szálon kötődünk.

 

 

EURÓPA ÖSSZMAGYAR ÉRDEKÜNK

Magyarország és szomszédai uniós tagsága lehetővé tette, hogy a határon túl élő magyarok túlnyomó többsége szabadon utazzon, tanuljon,vállalkozzon, és szoros kapcsolatot alakítson ki az anyaországgal. A határon túli magyarok számára az igazi felemelkedést a határokon átívelő európai gazdasági fejlesztési programok adhatják. Támogatjuk Szerbia uniós csatlakozását, és határozottan képviseljük, hogy szomszédaink felé is megnyíljanak a schengeni határok. Támogatjuk Ukrajna európai integrációs törekvéseit. Nemzet-és szomszédságpolitikánkat Európán keresztül is erősíteni kívánjuk.

 

 

VISSZA EURÓPÁBA

A kormány erős európai állam helyett félázsiai diktatúrát kezdett építeni. Kiiktatta az alkotmányosságot, szájkosarat húzott a médiára, akadályt gördített a politikai váltógazdaság útjába, koncként dobta oda oligarcháinak uniós forrásainkat. A Jobbikkal összekacsintva szemet hunyt a szélsőséges eszmék terjedése felett. Álhazafias szólamai az orosz közeledést palástolták. Populista politikája modellt teremtett, melynek elemeit számos kiskirály másolja. Mi véget vetünk e tekintélyelvű kísérletnek! Támogatjuk az Unió jogállami mechanizmusát, amely segít betartatni minden európai kormánnyal közös alapértékeinket. Visszafordítjuk Magyarország kormányrúdját nyugati irányba! A kormány elszigetelődött Európában. A magyar kormányfő előtt leginkább a posztszovjet utódállamok kapui tárulnak ki – egyetlen európai vezető sem mutatkozik vele a nyilvánosság előtt. Mi helyre fogjuk állítani európai partnereinkkel a viszonyt! Újra megerősítjük a kapcsolatainkat a visegrádi négyekkel, hogy közösen érvényesíthessük regionális érdekeinket. Konstruktív párbeszéden keresztül juttatjuk érvényre közös európai érdekeinket. Visszaadjuk Magyarország tekintélyét Európában!

 

 

MEGVÉDJÜK EURÓPAI JOGAINKAT

Európa megnyitotta számunkra a határokat: európai polgárként szabadon utazhatunk, tanulhatunk és dolgozhatunk. Határozottan kiállunk a szabad munkavállalás jogának fenntartása mellett! Támogatjuk a fiatalokat és az aktív munkavállalókat, hogy európai lehetőségeikkel élni tudjanak. Kezdemenyezzük, hogy az Unió biztosítsa a tudás szabad áramlását is. Kiemelten támogatjuk a kutatás és fejlesztés munkaerőpiaci megerősítését. Az Európa-szerte erősődő nacionalizmus és populizmus veszélybe sodorta európai jogainkat. Egyre több tagállam próbálja korlátozni a szabad munkavállalásunkat, holott ez Európa legfontosabb vívmánya a fiatalok és munkavállalók számára. Ebből mi egy tapodtat sem engedünk: a 2004-ben csatlakozott országokkal közösen kiharcoljuk, hogy munkavállalóink jogbiztonságban, a helyi munkavállalókkal egyenlő feltételek mellett dolgozhassanak és vállakozhassanak Európában! Határozottan képviselni fogjuk azon félmillió honfitársunk érdekét, akik a felelőtlen kormányzás miatt kényszerültek külföldre, és megkönnyítjük számukra a Magyar közügyekben való részvételt.

 

 

TÖBB EURÓPAI FORRÁST, JOBB FELHASZNÁLÁST

2014 után ezermilliárd forinttal kevesebb uniós forrás jutott Magyarországnak, mint hét éve. A kormány fejenként százezer forinttal kevesebbet alkudott ki nekünk a most induló hétéves időszakra. Milliárdokat pazarolt el azzal, hogy hazánk uniós keretét nem használta fel. Uniós elnökként képtelen volt befolyásolni az európai folyamatokat. Mi hatékonyan fellépünk pénzügyi érdekeink képviseletében és átláthatóan felhasználjuk hazánk teljes uniós keretét. Aktívan ki fogjuk használni az uniós fórumokon való érdekérvényesítés lehetőségeit. Átalakítjuk az uniós források felhasználását: világos pályázati feltételeket vezetünk be, nyilvánossá tesszük a közbeszerzéseket, és civil bírálóbizottsági tagokat vonunk be a döntési folyamatokba. Megerősítjük az európai felügyeleti rendszert, hogy felszámoljuk az uniós pénzek felhasználásához kötődő rendszerszintű korrupciót. Megvizsgáljuk az elmúlt négy évben kötött közbeszerzési szerződésekteljesítését, és azok rendezését szükség esetén büntetőjogi útra tereljük. A kormány hatalmas összegeket vont ki az oktatásból és az egészségügyből, veszélybe sodorva azország jövőjét. Uniós pénzünkből stadionokat épített. Mi valódi, fenntartható munkahelyeket teremtünk, vállalkozásokat fejlesztünk, a közoktatást és a felsőoktatást fogjuk modernizálni e forrásokból! Felkészítjük diákjainkat, kutatóinkat és vállalkozóinkat a tudásalapú globális versenyre. Kiemeltsegítséget nyújtunk a jövő technológiáinak, az energiahatékonysági beruházások és a megújulóenergiaforrások fejlesztéséhez. Megerősítjük kereskedelmi kapcsolatainkat a nagyobb gazdaságokkal. Újabb autópályák helyett javítani fogjuk a vasúti és a kötöttpályás városi közlekedést. 

 

 

 

DEMOKRATIKUS EURÓPÁT

Európa túl messzire került tőlünk. Kezdemnyezzük, hogy a nemzeti parlamentek tényleges befolyást szerezzenek az uniós javaslatok vitájában, a Bizottság demokratikus legitimációja növekedjen, az európai döntéshozatal átláthatósága és nyilvánossága javuljon, az európai polgári kezdeményezés szerepe megerősödjön. Azon dolgozunk, hogy az Európai Parlament politikai szerepe megerősödjön az európai döntéshozásban. Javasoljuk az európai népszavazás és a fiatalokat képviselő európai ombudsman intézményének bevezetését. Kezdeményezzük, hogy az európai választásokon induló pártok kampányaikat átlátható kampányszámlákon vezessék. Elvárjuk, hogy európai parlamenti képviselőink aktívan ápolják kapcsolataikat választóikkal és rendszeresen beszámoljanak tevékenységükről.

 

 

SIKERES ÉS ÉLHETŐ EURÓPÁT

Megerősítjük az uniós belső piacot a szolgáltatások terén. Megteremtjük a bankok szigorúbb európai felügyeletét, és kezdemenyezzük, hogy az európai bankok közösen fedezzék kockázataikat. Az euróövezeten kívüli országoknak tényleges részvételi lehetőséget kell kapniuk az új szabályozási rendszerben. Támogatjuk a spekulációs adó európai bevezetését, az offshore adóparadicsomok felszámolását. Kezdeményezzük az Unió költségvetésének reformját, melynek elsősorban az elmaradott térségek felzárkózását kell szolgálnia. A válság eredményeként tovább mélyült az európai centrum és periféria közötti szakadék. Európa sikerének kulcsa a különböző térségek közötti külöbségek csökkentése, ezért a fejlesztéspolitika reformját képviseljük. Csökkentjük a vállalkozásokat sújtó bürokratikus terheket; egyszerűsítjük az uniós szabályokat. Célunk, hogy csatlakozzunk az euróövezethez, de ennek a lépésnek a magyar gazdaság versenyképességét kell szolgálnia.

 

 

SZOLIDÁRIS EURÓPÁT

Kiemelten támogatni fogjuk uniós forrásból a 30 év alatti, hat hónapnál hosszabb ideje állást keresők elhelyezkedését vagy az ahhoz szükséges képzést. Megerősítjük az európai munkaerőpiac jóléti dimenzióját. Fellépünk azért, hogy Európa a munkahelyteremtés mellett szociális biztonságunkat, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség jelentős csökkentését, a roma integrációt szolgálja. Támogatjuk Európa azon vállalásait, amely a nők társadalmi és munkahelyi egyenlőségének erősítését szolgálják. Fellépünk azért, hogy Európa a nemzetközi fejlesztés terén tett vállalásainak is megfeleljen. E célokat következetesen képviselni fogjuk az Unió jogalkotási folyamatában.

 

 

ZÖLD EURÓPÁT

A paksi paktum aláírásával az Orbán-kormány elárult minket. Oroszországhoz láncolta hazánk energiaellátását, rezsidrágítást hajtott végre, és meghiúsította azt, hogy alternatív energiaforrásokra fordítsuk a fejlesztési forrásokat. E paktum minden családot egymillió forint értékben adósított el. Ahhoz a keleti diktatúrához fűzte hazánk jövőjét, amely gátlás nékül lerohanja szomszédait, és a gázellátáson keresztül zsarol. Fel kell mondanunk ezt a gyalázatos szerződést! A jövőben csak olyan nemzetközi szerződésre teszünk javaslatot, amelyet megfelelő társadalmi vita és alapos előkészítéselőzött meg. Célunk egy egységes és fenntartható uniós energiapiac megteremtése. Hosszabb távon az energia-önrendelkezés és a tiszta környezethez vezető energiagazdaság kiépítésére törekszünk. Európának meg kell valósítania a 2020-ra vonatkozó fenntarthatósági céljait. Az üvegházhatás. Gázok kibocsátása, az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások felhasználásának tekintetében támogatjuk ambíciózus új célok kitűzését 2030-ig. Kiállunk az európai agrárpolitika reformja mellett, melynek a fenntarthatóságot és a vidéki közösségek megerősítését is szolgálnia kell. Csak Európával közösen tudjuk megállítani a mindannyiunk életét veszélyeztető éghajlatváltozást. Kezdeményezzük, hogy az Unió álljon az éghajlatváltozás elleni hatékony globális együttműkődés élére. Egységes hulladék politikával megállítjuk Európa környezeti állapotának romlását. Segítjük a biológiai sokféleség megőrzését; javítjuk a környezetbiztonságot és a levegőminőséget.

 

 

EGYÜTT EURÓPÁVAL

Csak Európa részeként tudjuk felvenni a versenyt a világ legerősebb gazdaságaival. Európai keretek között kereskedhetünk sikerrel a világ országaival. Ösztönözni fogjuk a képzett munkavállalók bevándorlását hazánkba, hogy öregedő társadalmunk eltarthassa magát. Érdekeinket a globális színtéren, Európával karöltve fogjuk érvényesíteni.

 

KÉRJÜK, SZAVAZATÁVAL TÁMOGASSA, HOGY KÖZÖS EURÓPAI CÉLKITŰZÉSEINKET MEGVALÓSÍTHASSUK!

 

 

A KIÁLTVÁNY LETÖLTHETŐ INNEN.